کارخانه

تهران

کهریزک، 60متری شورآباد، صنعت و معدن سیزدهم (هفتم شمالی)، پلاک 5

021-56549151 | 021-56549152
fouladsetorg@yahoo.com

کد پستی

1818163887

 

دفتر مرکزی

تهران

انتهای یادگار امام جنوب، خیابان مالک اشتر، خیابان دستغیب شرقی، پلاک61، طبقه اول

021-62879 | 021-66888867
info@fouladsetorg.com

کد پستی

1348819396