ورق روغنی

ورق های فلزی به دو صورت کلی تولید می شوند که نورد سرد ورق روغنی و نورد گرم ورق سیاه می باشد، ورق روغنی همچنین با نام ورق یا نورد سرد هم شناخته می شود. نامگذاری این ورق به خاطر شکل ظاهری اش می باشد، ورق های روغنی با تکنولوژی نورد سرد تهیه می شوند به این معنی که ورق های با ضخامت بالا توسط نورد به ضخامت های پایین تر تبدیل می شوند.در این حالت به خاطر استفاده از نورد سرد کیفیت ظاهری بسیار عالی می باشد به همین دلیل بیشتر در کارهای مربوط به ظاهر مورد استفاده قرار می گیرد.

ورق های روغنی موجود در شرکت فولاد سترگ ماکان تولید کارخانجات داخل فولاد مبارکه اصفهان، هفت الماس قزوین و فولاد غرب در ضخامت های 0/4 میلی متر تا 2/5 میلی متر در دو عرض 1000 میلی متر و 1250 میلی متر می باشد.